Hakkımızda

Artan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayabilecek yatırımların sürekli olarak gerçekleştirilmesi, enerji sektöründe gerekli altyapıya sahip, iş bitirici kurumlara olan ihtiyacı arttırmıştır. Artan enerji talebini karşılayacak yatırımları yönetebilecek, yatırımcının ihtiyacını karşılayabilecek bilgi ve alt yapıya sahip kurumsal yapımız ile modern çözümler sunmaktayız.

System Solar Power Enerji Sistemleri, enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı enerji sistemlerini modern teknoloji ve mühendislik bilgisi ile harmanlayarak hem Türkiye hem de Dünya için kalkınmayı sağlayacak yatırımlara öncülük etmek ister. Enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacı ve şevkiyle kurulmuştur.

Misyonumuz; enerji sektöründe yenilikçi ve kaliteli işler yaparak sektörde rol almak isteyen tüm paydaşlarına modern mühendislik bilgisi ile profesyonel danışmanlık ve çözümler sunarak kaliteli sistemlerin hayata geçmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; enerji sektöründe yaptığı çalışmalar ve çözümler ile global ölçekte öncü bir kuruluş olmaktır.

0

Tarımsal Sulama Santrali

0

On Grid Santral

0

Off-Grid Santral

0

Ay
Gerçekleştirilen Proje Odakları
  • Güneş Enerji Santrali
  • Tarımsal Sulama Santrali
  • Off-Grid Santral

Vizyonumuz & Misyonumuz

Enerji kaynaklarının verimli, sürdürülebilir, çevre dostu, kaliteli kullanımını temiz ve yenilikçi teknolojilerle birleştirecek enerji sistemleri tasarımları ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ulusal ölçekte enerji problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Yaptığı çalışmalarla sektörde ve toplumda enerjinin doğru kullanımı konusunda gerekli bilinci geliştirmeyi hedeflemektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Dünya üzerinde var olan tüm enerji kaynaklarının kullanılabilir hale getirilene kadar veri toplama, hesaplama, projelendirme ve tasarlama, benzetimler gerçekleştirme, raporlama, uygulama, kalite ve denetim süreçlerinde yer alan ve enerji üreten sistemlerin verimini arttırma ve işletme maliyetlerini düşürme yollarını arayan; tüm bunları yaparken de çevresel etkileri de göz önünde bulunduran enerji uzmanı kişidir.

Elektrik Mühendisliği

60%

Makine Mühendisliği

60%

Kimya Mühendisliği

40%

Fizik Mühendisliği

50%

Kontrol ve Otomasyon

40%

Ekonomi ve İşletme

30%

Yönetim Ekibi

Abdullah ÖZKORKMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

System Solar Energy

Hayri ÖZKORKMAZ
Genel Müdür (Yönetim Kurulu Üyesi)

Enerji Sistemleri Mühendisi

Serhat ERDİNÇ
Teknik Ofis Müdürü (Yön. Kurulu Üyesi)

Enerji Sistemleri Mühendisi

Eda SEVİLMİŞ
Proje Müdürü

Enerji Sistemleri Mühendisi

Ahmet KAYA
Saha Operasyon Müdürü

Enerji Sistemleri Mühendisi

Nursena YAYICI
Teknik Ofis Mühendisi

Enerji Sistemleri Mühendisi

Gizem ÖZKORKMAZ
Medya Planlayıcısı

Bilgisayar Programcısı